Gestapo

Gestapo var det tyske hemmelige statspolitiet. Ordet Gestapo er en forkortelse for "Geheime Staatspolizei".
Gestapo var en politisk politiorginesasjon. I Norge hadde Gestapo hovedkvarteret sitt på Victoria Terrasse i Oslo. Det var ca. 1000 Gestapofolk i Norge. Fra juni 1940 var Wilhelm Rediess sjef for det norske Gestapo. Orginesasjonen hadde i oppgave å verne om naziregimet ved hjelp av terror. Flere hundretusen mennsker ble sendt til konsentrasjonsleir eller døde på grunn av dette.

Kilder
http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/fuv/mosakan/gestapo.htm

gestapo1.png?w=550&h=397
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License