Gasskamre

Gasskammer er en henrettelsesmetode hvor den dømte utsettes for dødelig gass i et gasstett rom. Gassen ødelegger kroppens evne til å produsere blod i kroppen og personen mister straks bevisstheten og kveles til døde. En som prøver å holde pusten vil til slutt få utrolige kramper. Under 2.VK ble gasskamre brukt i konsentrasjonsleirene ved masseutryddelser av fanger , da særlig jøder. Den døende gassen ble sluppet gjennom tak og vegger. Gasskamre brukes enda ved henrettelser i enkelte stater i USA.

KILDER:
http://no.wikipedia.org/wiki/Gasskammer
http://www.snl.no/gasskammer

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License