Folkeforbundet

Folkeforbundet ble opprettet under Versaillesfreden. Det ble grunnlagt i 1919 for at ulike land kunne sitte i fredlighet og bli enige om ulike problemer og konflikter uten vold og krig. Selv om folkeforbundet ikke klarte å hindre 2.verdenskrig, klarte de å hindre mindre konflikter i 1920 - 1930 årene. I 1946 ble folkeforbundet oppløst. Folkeforbundet var forløperen til dagens FN.

UWP%208272.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License