Fascisme og Nazisme

Både facismen og nazismen oppstod etter første verdenskrig, som en følge av den.

FASCISMEN
Facismen var en antidemokratisk bevegelse, som betyr at de ikke var demokratiske. Det var en voldelig bevegelse som ble grunnlagt av benito mussolini i Italia i 1919. Etter krigen var ikke Italia særlig fornøyd, de mente de hadde vært med på seierherrenes side for ingen nytte fordi de ikke fikk noe igjen for krigen. Det eneste de hadde oppnådd var å miste ca 600 000 soldater,og dette var de ikke glade for. I disse dårlige tidene var det noen nord-italienere som var blitt inspirert av den russiske revolusjonen, og de begynte sitt eget kommunistparti og mange ble redde for at det skulle komme en kommunistisk revolusjon til Italia også. Etterhvert ble det mye missnøye fordi folket i landet begynte å tvile på regjeringen. De fikk skylden for både den dårlige innsatsen i krigen, resultatet av versaillesfreden og alle streikene. Denne dårlige situasjonen i landet utnyttet Mussolini og opprettet fascismen. Han mente det var viktig å vise styrke og hadlekraft, og det var jo akkurat dette Italia sitt folk ønsket, en sterk mann som kunne ordne opp i alle landets problemer. Fascistene fikk likevel ikke utrettet så mye de første årene. Først i 1922, etter at sosialistpartiet hadde forsøkt å få til generalstreik som protest mot all volden, og hadde mislykkes, klarte Mussolini å få utrettet noe. Han utnyttet igjen den dårlig situasjonen i landet. Mussolini gav ordre til soldatene om å marsjere til Roma. De skulle presse kongen til å utneve Mussolini til statsminister.

eurofas.jpg

For å skaffe lov, orden og god moral satte facistene demokratiet og de sivile rettigheter ut av kraft. I motsetning til nazistene var ikke facistene rasister.. ihvertfall ikke før i 1939 da Mussoline ble påvirket av Hitler.

NAZISMEN

Politikken til nazistene går ut på at noen mennesker og menneskegrupper eller raser er "mer verdt" enn andre. Hvem som har størst "verdi" går på religion, hudfarge, nasjonalitet og kultur. For nazi-partiet var det tyskere og andre germanere, (for eksempel nordmenn) som var verdt mest og derfor hadde en spesiell rett og plikt til å herske over andre folk med annen kultur, religion eller hudfarge.

800px-Flag_of_Germany_1933.svg.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License