Endelige løsning

Adolf Hitler og hans menn (nazistene) ville finne en løsning for jødene. Det første forslaget var å sende dem til øyen Madagaskar. Men den absolutt endelige løsningen ble å utrydde alle jøder!

KILDE:
Skrevet av Ine Mostue

aus1_74157m.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License