Dr. Julius Robert Oppenheimer
180px-JROppenheimer-LosAlamos.jpg

Julius Robert Oppenheimer ble født 22. april 1904 i New York. Han var en amerikansk fysiker av tysk-jødisk opprinnelse (ble født i en jødisk familie). Julius Robert Oppenheimer studerte fysikk, klassisk filologi, orientalistikk og kjemi ved Harvard, Cambridge og Göttingen. Han tok doktorgraden ved Göttingen, og arbeidet her med Niels Bohr og Edward Teller. I 1929 ble han professor ved Berkeley-universitetet i California. Han er mest kjent for oppfinnelsen av atombomba.

Manhattan prosjektet:
Når andre verdenskrig startet, ble Oppenheimer involvert i de amerikanske prosjektet for å lage en atombombe. Manhattan Prosjektet

Manhattan%20Seal.jpg

var navnet på prosjektet. Lederene ble general Leslie R. Groves og Oppenheimer. Oppenheimer drev med raske neutron kalkulasjoner. Projektet ble holdt hemmeligt av den amerikanske stat, så Tyskland og Japan ikke skulle finne ut av hvor langt de var kommet med utviklingen. Utviklingsarbeidet foregikk i Los Alamos-laboratoriet.
Til slutt fikk de til å lage en atombombe. Etter prøvesprengningen ble Oppenheimer en kjent mann som ofte holdt taler om vitenskap og han ble kalt for ”atombombenes far”.

Etter Hiroshima og Nagasaki bomben, så Oppenheimer hva bomben var i stand til, og ble en sterk motstander av bruk av atombomben, og ville ikke være med å lage Hydrogen bomben.
Den 18. februar 1967, døde Robert Oppenheimer av kreft i New Jersey. Han ble brent, og asken ble spredd over Virgin Islands.

Kilder:
www.losh-designs.com/skole/Robert%20Oppenheimer.doc

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License