Diktets form
  • Strofer og verselinjer: Diktet har 3 strofer med 8 verselinjer hver.
  • Enderim: Diktet har kryssrim: A B C B D E F E
  • Form: Diktet har rim og fast rytme og har derfor en bundet form.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License