Den fransk-preussiske krigen

Den fransk-preussiske krigen, også kalt den fransk-tyske krigen varte fra 19. juli 1870 - 10. mai i 1871. Det var Frankrike som erklærte krig mot Tyskland den 19.juli 1970. Allikevel mistet Frankrike mange menn da tyske tropper angrep. Frankrike hadde forberedt seg dårlig til krigen med ca 400 000 menn, i motsetning til Tyskland som hadde 1 200 000 menn.

Frankrike tapte tilslutt krigen, og måtte blant annet gi fra seg området Alsace-Lorraine til Tyskland. Detter var franskmennene veldig bitre for, og drømte lenge om hevn. Etter 1. verdenskrig måtte Tyskland gi tilbake Alsace-Lorraine til Frankrike

180px-Napoleon3.PNG

Napoleon den tredje var en av lederene av den franske hæren under den fransk-preussiske krigen.

http://no.wikipedia.org/wiki/Den_fransk-preussiske_krig
http://www.snl.no/Fransk-tyske_krig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License