De Baltiske Land Og Finland

De baltiske stater, Baltikum, det vill si Estland, Latvia og Litauen, ble under 2. verdenskrig innlemmet i sovjetunionen. En stor del av befolkningen i de baltiske stater ble likvidert eller deportert av russerne.
Bakgrunnen til at Russland tok de baltiske stater var at det ikke lyktes å skape en allianse mellom Sovjetunionen og vestmaktene, valgte Stalin i august 1939 å inngå en pakt med Hitler. De ble enige om å dele Polen og la Sovjetunionen overta de baltiske statene og Bessarabia.
30. november 1939. mens Stalin kan sikre seg en stor innflytelse i de baltiske statene, blant annet med militæret i Latvia, Litauen og Estland.

Finland: November 1939 gikk Stalin til krig mot Finland. Finnene gjorde hard motstand, men de måtte gå med på en fredsavtale i mars 1940, der de måtte gi fra seg strategisk viktige områder. Grunnen til at russland gikk til krig mot finland var at de trengte havner i Østersjøen. Den finske vinterkrigen fikk vestmaktene til å planlegge militære operasjoner i Norden, og i april 1940 la britene ut miner ved norskekysten. Også Tyskland ville utvide krigen nordover og angrep Danmark og Norge 9. april 1940.grunnen til at tyskerne tok Norge var at tyskerne ville har skystlinjen som havner og gjemmesteder for sin flåte. Danskene kapitulerte umiddelbart, mens enkelte norske avdelinger gjorde motstand til begynnelsen av juni. Det var mange nordmenn som deltok i den finske vinterkrigen. Fordi de sympatiserte med finnene.

Tyskland ekspanderer i vest: 9.april 1940 ble Norge og Danmark angrepet av Tyskland. Norge måtte gi seg etter to måneders hard kamp, mens Danmark gav seg bare etter noen timer, de skjønte at det ikke nyttet å kjempe mot det store sterke landet Tyskland. Så var det Nederland, Belgia og Frankrike som ble utsatt. Tyske fallskjermtropper ble sluppet over hele Nederland samtidig som tyske flyvåpen bombarderte flyplasser for å få kontroll over flyrommet. Nederland måtte gi seg etter tre dager, mens Belgia holdt ut litt lenger.
Da Belgia gav opp begynte man å evakuere de allierte styrkene fra havnebyen Dunkerque på den franske siden av Den engelske kanal. Soldatene måtte bli hentet med båt fra strendene fordi havna allerede var ødelagt. Franske soldater forsvaret Dunkerque så godt de kunne, men de var frustrerte fordi det bare var de britiske soldatene som fikk dra, men det varte ikke så lenge. Evakueringen var en hard kamp for soldatene.. Når de skulle nå båtene måtte de vasse ut i vannet til skuldrene, mens dette pågikk ble de gang på gang angrepet av tyske fly. Over 300 000 soldater ble evakuert, men mange mistet livet på strendene og på denne farefulle ferden over kanal til England.

Kilder fra ”makt og mennesker” boka.

image
verdenskrig16.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License