D- Dagen

D - dagen den 6.juni 1944 var den dagen de allierte hjalp Frankrike med å ta tilbake det tyskland hadde tatt.

p4p2.jpg

Invasjonen i Normandie er en av de største militære operasjonene som er gjennomført. Operasjonen ble ledet av den amerikanske general Eisenhower. Den britiske general Montgomery ledet bakkestyrkene. Invasjonen startet ved daggry med å sleppe ned soldater for å beskytte sidene av hæren. Den første dagen ble 24 000 fallskjermsoldater satt inn, amerikanske styrker i vest og britiske i øst. Styrkene fikk støttet av 5400 jagerfly og 3000 bombefly, som gjennomførte 14 000 turer den første dagen. Norge bidro med to jagerskavdroner, ti marinefartøy og 43 handelsfartøy.

De allierte klarte å gjøre mye, men de møtte også mye motstand. Etter seks dager holdt de allierte en sammenhengende kyststrekning på 95 km. De hadde fått 300 000 menn inn på land. De brøt seg i gjennom tyskernes forsvarsverk. Etter en måned stod ca. en million allierte soldater på fransk jord. (snl.no)

D-dagen_%25E2%2580%2593_2_1.jpg

Kilder: http://snl.no/D-dagen

Skrevet av Andrea

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License