Chamberlains appeasement-politikk

Chamberlain ville ikke starte en ny krig etter 1. verdenskrig. Derfor brukte han appeasement-politikken som en løsning på å ikke starte en ny krig.

Hitler brøt mange av punktene i Versaillesfreden. Chamberlain ga etter og lot Hitler bygge ny veier i Tyskland, ruste opp militæret over 100 000 menn, og innlemme små ommråder i Tyskland, kun for å selv slippe krigen.

Under München-avtalen i 1938 ga Storbritannia og Frankrike Hitler tillatelse til å overta Sudetenland, en del av Tsjekkoslovakia. Etterpå ble Chamberlain hyllet som en helt fordi han hadde inngått en avtale som han trodde skulle hindre at landet måtte delta i en ny krig.

Et halvt år etter at München-avtalen ble inngått, brøt Hitler avtalen, og tok resten av Tsjekkoslovakia. Da skjønte Frankrike og Storbritannia at det ikke nyttet å stoppe Hitler på en annen måte en å bruke makt.

Etter at hele Tsjekkoslovakia var tatt, krevde Tyskland at Polen skulle gi fra seg noen landområder. Polen nektet, og på den tiden var både Storbritannia og Frankrike på Polens side. De sa at hvis Tyskland angrep Polen, ville Storbritannia og Frankrike starte krig. Den 1.september 1939 angrep Tyskland Polen, to dager etter erklærte Storbritannia og Frankrike krig og andre verdenskrig hadde startet.

Tale av Chamberlain om appeasement-politikken

http://no.wikipedia.org/wiki/Appeasement
Historie 9, Underveis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License