Chamberlain

Neville Chamberlain ble født 18.mars 1869 og døde 9.november 1940. Han var en britisk politiker, og statsminister i Storbritannia fra 1937 til 1940.
I 1911 gikk Chamberlain inn i politikken, og i 1915 ble han borgermester i Birmingham. Akkurat som hans far hadde vært, Joseph Chamberlain.

Chamberlain ble bedt om å overta ledelsen av regjeringen etter at Georg VI ble ny konge og Baldwin gikk av, tidlig i 1937. Han begynte i stillingen som statsminister 28.mai, og kun et par dager etterpå ble han leder for det konservative partiet igjen.

Neville Chamberlain er kjent for appeasment-politikken, hvor han lot Tyskland bygge seg opp igjen uten å gjøre noe, for å selv slippe unna krig.

Kilder:
http://no.wikipedia.org/wiki/Neville_Chamberlain
http://snl.no/Neville_Chamberlain

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License