Bund deutscher Mädel

Bund deutscher Mädel, også forkortet BDM, var en nasjonalsosialistisk masseorganisasjon for jenter mellom 14 og 18 år. Bund deutscher Mädel var bygt opp med et militært mønster. De hadde blant annet også uniformer og gradinndelinger av medlemmene. Men de ble ikke våpentrent. BDM var virksom fra 1930 til krigens slutt, 1945.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License