Budskap og tema

Budskap:

Budskapet til dikteren er at fiendene har gjort mye ondt mot oss, men vi må fortsatt stå sammen og kjempe. Vi må ikke glemme de døde heltene, men vi må få styrke fra dem og bruke den styrken til å gå seirende ut av dette. Selv om vi ikke får feiret 17. mai må vi ikke glemme nasjonaldagen. Vi må ha den med oss og feire den innvendig, for dagen vil komme tilbake.


Tema:

Temaet i 17. mai 1940 er hvordan det var i Norge da 2. verdenskrig kom til landet, hvordan nordmennene hadde det og hva de følte da det ble krig.
De norske innbyggerne kjempet mye for å ta vare på Norge og for å skape rettferdighet og fred for seg selv. I tillegg var det Norges nasjonaldag og tyskerne lot oss ikke heise flagget vårt eller synge nasjonalsangen engang. Dette syntes de sikkert var en stor fornærmelse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License