Børskrakket i USA

Etter 1.vk var USA det suverent rikeste og mektigste landet i hele verden. Krigen hadde ikke ødelagt noe i USA, i motsetning til Frankrike og Tyskland hvor områder lå totalt ruinert.
Utover 20-tallet gikk alt bra i USA. Bil ble mer og mer normalt, dette var plutselig ikke lenger en ting som bare var for rikfolk. Det ble temmelig normalt å se en industriarbeider komme kjørende til jobb i bil. Det at flere og flere fikk seg bil skapte flere og flere arbeidsplasser. Det ble flere arbeidsplasser på bilfabrikker, arbeidsplasser der de lade materialene bilfabrikkene trengte, det måtte bygges flere veier, det ble lagd bilverksteder, bensinstasjoner og hoteller og restauranter langs de nye veiene. Dette er et eksempel på hvordan velstanden bare steg og steg. Underholdning ble også mer vanlig, tv, radio og grammofonplater ble populært.

Det gikk altså bare oppover og oppover for USA, helt til onsdag 23. oktober 1929. Da gikk aksjene ned for første gang på mange år. Aksjene begynte nå å synke ganske kraftig. Dette gjorde folk veldig urolige, panikken begynte å spre seg. Alle ville selge aksjene sine, dette førte til at aksjene ble solgt veldig billig. Folk ville kvitte seg med aksjene fort, derfor prøvde man hele tiden å selge billigere enn andre, som igjen ville selge billigere enn deg.

Seks dager etter at aksjene begynte å synke ble de i gjennomsnitt solgt for 40 % mindre enn det de ble kjøpt for. Dette førte til at folk som hadde tatt opp lån i banken ikke greide å betale tilbake lånet. Mange regnet med å selge aksjene til mye høyere pris enn det de hadde kjøpt de for, til nå hadde jo verdiene til alle aksjer bare steget og steget. Etter da å ha solgt aksjen kunne man uten problem betale tilbake lånet, og i tillegg ha igjen en god del penger. Det som nå hadde skjedd var at de hadde tatt opp et lån, men hadde nesten bare halvparten av pengene igjen. Mange greide derfor ikke å betale tilbake lånene sine, og bankene tapte enorme pengesummer.

Fordi bankene gikk konkurs mistet mange alle sparepengene sine. Folk sluttet å kjøpe biler og andre ting de greide seg uten. Dette førte til at arbeidsplasser knyttet til bilindustrien gikk konkurs, dermed mistet mange jobben sin og enda færre varer ble kjøpt. Noe som førte til at enda flere mistet jobben sin, og færre ting ble kjøpt, osv. Nå skjedde altså det motsatte av det som hadde skjedd tidligere. Alt gikk nedover og dro med seg flere ting ned, i motsetning til at alt gikk oppover og løftet flere ting med seg.

Fordi mange land nå hadde blitt avhengig av eksport og lån de hadde hos hverandre ble andre land fort rammet når USA ble det. Land som var avhengig av å eksportere varer amerikanerne ikke lenger kjøpte, fikk store økonomiske problemer. Land som hadde tatt opp lån av USA(for eksempel Tyskland) fikk problemer når disse lånene ble krevd tilbake. Slik spredde krisen seg til resten av verden.

Et børskrakk kan sammenliknes med dette: Alt går helt fint og det er ingen problemer som trenger og løses. Derfor går du bort til godstolen din og setter deg ned. Akkurat i det du lener deg tilbake i stolen skjønner du at du sitter på en krakk, og du detter ned på gulvet.
av magnus borgaard
kilde Underveis 9 historie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License