Blitzkrig

Blitz-krig var en ny måte å krige på under 2. verdenskrig. Soldatene kriget ikke bare fra bakken som man hadde gjort før, men også fra lufta. Dette foregikk ofte på natten når det var mørkt. Lysene ble skrudd av slik at det ble vanskeligere for bombeflyene å se husene de skulle bombe. Det var et bomberegn fra himmelen som så ut som blitz fra kamera, og det var derfor krigen ble kalt blitz-krig. Denne metoden ble særlig brukt i slaget om Storbritannia. Tyskland ta over Storbritannia, slik at de ville ha stor makt over Europa. Men de klarte aldri å ta Storbritannia.

blitz.png

Bombefly om natten
Historie 9, Undeveis

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License