Besjeling og personifikasjon

Besjeling:

  • "Flaggstangen står naken." Flaggstanga er ikke bokstavelig talt naken med bar hud, men den har allikevel ingenting på seg siden flagget ikke er heist.
  • "Lungene gispet i nød." Dette er delvis riktig, men det er ikke akkurat lungene som gisper etter luft. Det er jo de som er viktig for at vi kan puste, men vanligvis er det munnen som gjør at man gisper, for hvis vi ikke hadde munn hadde ingen lyder kommet ut.

Personifikasjon:

  • "En sang stiger over landet, seirende i sitt språk." En sang kan ikke stige over noe, men her menes det at den blir sunget eller tenkt på av folk over hele landet. At den er seirende betyr at selv om den ikke kunne verdsettes i offentlighet, tok den en stor del av nordmennenes hjerter denne dagen. Derfor kan man si at den har seiret fordi den var fortsatt viktig for mange.
  • "Det fødtes i oss en visshet." Her menes det at plutselig vet man noe inni seg; en visshet dukker opp i tankene våre.
  • "Trelldommen truet." Da tyskerne angrep Norge var det mange nordmenn som ble fratatt sin frihet og ikke ble behandlet respektfullt, som "trell" betyr. De levde i frykt og var redd for at de skulle bli tatt.
  • "De døde er med oss." De døde kan i alle fall ikke fysisk sett leve sammen med oss mer, men siden de kan huskes i minner og lignende kan man kanskje si at de er med oss i tankene våre.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License