Aust-Vågøy. Mars 1941

Da tyskerne satta fyr på fiskeværet på Aust-Vågøy, som en hevn for de alliertes angrep i Lofoten, skrev Inger Hagerup dette diktet hvor hun rytmisk og med sterke bilder maner til samhold og kampånd, og oppforder oss til aldrig å glemme den urett som er begått.

AUST-VÅGØY.
Mars 1941

De brente våre gårer.
De drepte våre menn.
La våre hjerter hamre
det om og om igjen.

La våre hjerter hugge
men harde, vonde slag:
De brente våre gårer.
De gjorde det i dag.

De brente våre gårer.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusner igjen.

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross.
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss.

- Inger Hagerup

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License