Auschwitz

De enorme anleggene som til sammen utgjorde Auschwitz-leirene, hadde to ulike funksjoner. Størstedelen var en rekke tvangsarbeidsleire, mens Birkenau-leiren i tillegg inneholdt et stort anlegg for massedrap. Lik andre tyske leiere var Auschwitz var styrt av SS –Obersturmbannführer Höß frem til sommeren 1943, og senere SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel og SS-Obersturmbannführer Richard Baer. Höß gav en detaljert beskrivelse av leiren i løpet av forhørene som ble foretatt av ham etter krigen, og i sin selvbiografi. Han ble hengt i 1947 rett foran inngangen til krematoriene i Auschwitz I. Kommandoen over kvinneleiren, som ble skilt fra mannsområdet av de inngående jernbaneskinnene, ble holdt av Johanna Langefeld, Maria Mandel og Elisabeth Volkenrath.

Livet i Auschwitz:
Livet i Auschwitz var dårlig. De fikk ikke gå på do mere enn 20 sekkunder morgen og kveld. De fikk bare 1500 kalorier hverdag og noen ganger mindre. Mange sultet i hjel. De ble vekket tidlig på morgenen for og enten grave, løfte, rydde opp lik og brenne lik. De jobbet hele dagen, de fikk ikke pause. De hadde køyesenger med tre etasjer der de sov 18 – 20 stykk i hver seng. De få centimeterne det var imellom fangene var deres private plassAuschwitz_gate_%28tbertor1%29.jpg

http://no.wikipedia.org/wiki/Auschwitz

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License