atombomben

Atombomben ble oppfunnet av Dr. Julius Robert Oppenheimer. Albert Einstein var han som advarte USA om at Tyskland holdt på å utvikle atombomben. Atombomben var kraftigere, farligere og mer ødeleggende enn noe annet våpen. Da den ble oppfunnet, kunne menneskene for første gang i historien være i stand til å utrydde seg selv.

180px-Trinity_Gadget.gif

Verdens første atombombe ble prøvesprengt i Alamogordo-ørkenen i New Mexico i USA 16. juli 1945 klokka 5.30 om morgenen. Lysglimtet fra atombomben blendet folk 60 kilometer borte.

Her er litt om atombombens virkning:
1. Det første som skjer er at det danner seg en ildkule, som kan bli flere kilometer i diameter. Inni denne kulen er det en temperatur på flere millioner grader. Folk som ser på den blir enten midlertidig eller blindet for livet. Ildkulen vil gi så stor varme at alt i nærheten vil bli brent opp eller bli til støv.
2. Etter ildkulen, kommer det en stor trykkbølge. Trykkbølgen er raskere enn lyden, og ødelegger alt i en diameter på flere kilometer.
3. Etter trykkbølgen kommer det et undertrykk i området der bomben eksploderte, da vil luften bli sugd tilbake. Da kan det bli en utrolig sterk vind som kan komme oppi orkan- styrke. Hvis man kommer litt senere til eksplosjonsstedet, vil man få radioaktivt nedfall på seg som først rammer arvesystemet og fremkaller kreft.

Kilder:
http://www.daria.no/skole/?tekst=3936
http://no.wikipedia.org/wiki/Kjernefysiske_v%C3%A5pen
Historieboka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License