Assosiasjoner
  • ”I dag står flaggstangen naken blant Eidsvolls grønnende trær” Her kan man få assosiasjoner der man ser en naken flaggstang og trær med masse grønne blader.
  • ”Hvisket med lukkede leber” Her kan man se for seg mennesker som hvisker nasjonalsangen.
  • ”Trelldommen som truet” Man kan her få assosiasjoner om mennesker som er redde for fienden.
  • ”Som i en sunken ubåt” Her kan man se for seg en ubåt som synker.
  • ” Soldaten i blod på sneen, sjømannen som gikk ned.” Dette kan gi assosiasjoner om en bløende soldat i snøen og en sjømann som har falt i havet og synker til bånds og drukner.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License