Årsaker til krigen

Ta for dere årsakene til krigen og skriv utfyllende om minimum 4 av disse.

Det finnes mange årsaker til 2. verdenskrig, og årsakene må ses i sammengheng med 1. verdenskrig.
På denne siden kan du lese om de viktigste årsakene

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License