Årsakene til 1. Verdenskrig

Bakenforliggende årsaker:

Kampen om koloniene
Den fransk-preussiske krigen
Den russiske tsarens ønske om å være alle slavernes far
Serbia ønsket å bli et stor-Serbia
England følte seg truet av den tyske flåte
Mistillit mellom landene, opprustning og alliansepolitikk
Nasjonalismen var en bølge i Europa
Darwins ideer var overført til politikk og samfunn

Utløsende faktor:

Skuddene i Sarajevo

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License