Appeasement-politikken

Ordet appeasement brukes ofte i politikken om en retning. Folk som bruker appeasement-politikken, gir heller etter istedenfor å skape en konflikt.

Appeasement-politikk ble drevet av Storbritannia og Frankrike i 1930-årene. Storbritannia og Frankrike ville ikke skape en ny krig, i stedet ga de etter for Hitlers krav.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License