Anschluss

Anschluss, også kalt Anschluss Østerreichs, det er en tysk betegnelse på det nasjonalsosialistiske. Tysklands annektering av nabolandet Østerrike 12. mars 1938. Dette markerte kulminasjonen av det historiske tverrnasjonale presset for å forene de tyske befolkningene i Østerrike og Tyskland i en nasjon. Sammenslåingen opphørte etter Tysklands nederlag i andre verdenskrig i 1945.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License