Angrepet på Russland

22. juni 1941 angrep Tyskland Sovjetunionen, selv om de to landene hadde inngått en ikke-angrepspakt. Stalin og hans medarbeidere var i sjokk da de oppdaget dette, de hadde ikke forventet å bli angrepet, på grunn av ikke-angrepspakten. Store sovjetiske mannskaper ble omringet, og tyskerne erobret enorme landområder. Enorme landområder hjalp lite får tyskerne, siden sovjetunionen var så fantastisk stort. De hadde også flere millioner soldater å ta av. Russerne kunne trekke seg tilbake over enorme strekninger og plutselig overraske med knusende angrep.

Vinteren 1941-1942 ble veldig hard og kald. Spesielt for tyskerne, de var ikke forbredt på 30-40 minusgrader. Mange soldater forfrøs seg, motorer på kjøretøyene frøs i stykker, og veiene ble nesten umulige å komme fram på, dette skyldes også snø. De russiske soldatene var vant til kulde og snø, og klarte seg dermed mye bedre enn de tyske soldatene.

I september 1942 hadde de tyske styrkene nådd fram til Stalingrad, som i dag blir kalt Volgograd. Russerne svarte med kolosalt mot-angrep, som tyskerne ikke var forbredt på. Over 300 000 tyske soldater ble omringet av russiske styrker, og i iskald kulde måtte soldatene sloss, ofte mann mot mann i Stalingrads ruiner. I januar 1943, måtte tyskerne gi seg, og de klarte ikke å erobre byen. Den tyske hæren kom seg aldri helt, og ble ikke den samme etter dette tapet. Slaget ved Stalingrad blir sett på som krigens vendepunkt.

kilder:
http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=4813
historie 9

- elias løvseth

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License