Albert Einstein

Albert Einstein var en tysk jøde, og var en av verdens smarteste menn i verden.

albert-einstein.jpg

Han var vitenskapsmannen med teorier som førte til at både TV og atombomben ble oppfunnet. Han var også en fredselskende mann med en helt spesiell hårfrisyre.

albert_einstein.gif

Da (Hvem Var) Hitler kom til makta i 1933, drog Einstein til USA. Ved krigsutbruddet i 1939 sendte han et brev til president Roosvelt, der han skrev at Tyskland kunne være i stand til å lage en atombombe. Dette var noe av bakgrunnen for at amerikanerne selv satte i gang med å utvikle en slik bombe. Etter 1945 var Einstein en av dem som stadig fortalte verden om farene ved en atomkrig.

albert-einstein.jpg

Kilder:
http://websok.mikromarc.no/Mikromarc3/Web/detail.aspx?Id=188936&Unit=6467&db=nord-osterdal
Historieboka

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License