1. verdenskrig

Årsakene til 1.verdenskrig ligger fortsatt og ulmer, og det er mye usikkerheter rundt om i Europa.
1.verdenskrig er en av hovedgrunnene til at det kom en ny krig, uten 1.vk og oppgjøret i etterkant er det ikke sikkert en ny krig ville kommet som den gjorde i 1939. Men en ny krig ble det, og ikke altfor lenge etter at den forrige krigen var avsluttet.

De fleste tyskere mente at Versaillesfreden etter første verdenskrig var urettferdig. Landet måtte betale store erstatninger, spesielt til fienden Frankrike. Det aller verste var at Tyskland måtte ta på seg skylden for at det var blitt krig. Det var ikke bare tyske soldater og ledere som tok dette tungt, men også tyskere som ønsket seg fred med andre land reagerte kraftig på dette. Andre verdenskrig var på en måte Tyskland revansj, der de ville hevne seg på landene de mente hadde behandlet dem dårlig etter første verdenskrig.

Fredsarbeidet etter første verdenskrig hadde ikke vært spesielt bra. Det skulle trykke ned Tyskland så kraftig at landet ikke ville starte en ny krig. I stedenfor skjedde det motsatte, altså at Tyskland følte seg så nedtrykt at de ville ta hevn.

Den amerikanske presidenten Woodrom Wilson hadde en stor rolle på fredskonferansen. Han drømte om en en fredligere, rettferdig og mer demokratisk verden. Et fredlig sammarbeid mellom landene var Wilson opptatt av, og han tok initiativet til å danne folkeforbundet. Der skulle representanter fra de forskjellige landene sitte sammen i fred og drøfte ulike problemer. Men etterhvert, desverre nok for mange skulle det vise seg at folkeforbundet ikke kunne hindre nye kriger mellom landene.

Folkeforbundet er forløperen til dagens FN.

=21227678.jpg?size=webview

Åpningen av Versaillesfreden i januar i 1919

http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
Underveis, Historie 9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License